Nieuws

Workshop tijdens het Dansevent op 25 Nov.

Dansdocenten, bestuurders en dansers zijn van harte welkom op de netwerk- en inspiratiebijeenkomst georganiseerd door Danslink. Een dag om elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te raken en met interessante workshops.

Lees meer »

Slim de boer op voor nieuwe leden

Het was een inspirerende avonden op 31 mei en 8 juni toen de workshop 'Samen Slim Deelnemers Werven', aangeboden door het Huis voor de Kunsten en Stichting Klankkleur, van start ging. De methodiek, ontwikkeld door het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) aangevuld met processen beschreven in de expedities van het NOV, is een ware eyeopener voor verenigingen die worstelen met ledenwerving.

Lees meer »

Open Inschrijving Workshops Leden en vrijwilligers werven én binden nov23-apr24

De workshop laat je ervaren hoe het proces van leden en vrijwilligers werven en binden verloopt. Je krijgt inzicht in de reis die leden en vrijwilligers door jouw vereniging of organisatie maken. Je hoort van anderen hoe zij hun reis door hun vereniging hebben gemaakt en wat er nodig is om nieuwe leden en vrijwilligers aan die reis te laten beginnen. We bespreken de verschillende niveaus van betrokkenheid, geven handvatten om inzicht te krijgen in wat leden of vrijwilligers bindt aan jouw vereniging of organisatie en geven tips over hoe je meer betrokkenheid bij je leden en vrijwilligers kunt creëren. 

Lees meer »

"'Doen is Ervaren' houdt in dat je leert door, met anderen, ideeën uit te proberen, en de uitkomsten daarvan te gebruiken voor de volgende stappen in je vereniging of initiatief. Door te ervaren wat (potentiële) leden, vrijwilligers en bezoekers willen, kun je betere oplossingen vinden. Samen ontdek je wat er al goed gaat in jouw initiatief en wat er verbeterd kan worden."


Hoi, Ik ben Mat Teuwen

Na mijn opleiding in Amsterdam heb ik diverse rollen vervuld. De laatste jaren als  veranderingsmanager, Lean (Blackbelt) adviseur en als trainer/procesbegeleider.

Als procesbegeleider besteed ik veel aandacht aan het verkrijgen inzicht in wat nu al goed gaat en het achterhalen van belemmeringen. Vanuit een toekomst beeld worden dan planmatig activiteiten ontplooid. Door ervaringen daadwerkelijk op te doen en te delen, leer je hoe je een idee stapsgewijs met anderen kunt ontwikkelen,  hen kunt betrekken bij de uitvoering en als club samen vooruit kunt komen.

Vanaf 2017 heb ik een groot deel van mijn tijd vrijwillig ingezet als trainer en procesbegeleider in Limburg en Brabant met en voor organisaties zoals Humanitas, COA, Katalys,  Provinciale en regionale organisaties voor de ondersteuning van Amateurkunst in Limburg en Brabant. Vanaf 2023 zet ik mijn ervaring ook in als zelfstandig trainer en procesbegeleider voor verenigingen en stichtingen binnen de amateurkunst.


Open inschrijving workshops en ondersteuning bij Samen Leden Binden en Werven in 2023 en 2024. 

Ontwikkeld op basis van methodieken van RaboClubSupport, LKCA en NOV. Aangeboden door  Huis voor de Kunsten Limburg, Stichting Klankkleur Limburg en RaboClubSupport.


Op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Doen is Ervaren zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Doen is Ervaren is ingeschreven bij de KvK onder nr. 90223284.