Okt 23 - Feb 24 Samen Slim Deelnemers werven door KBZON en de BBM

"Er zijn veel verenigingen en veel ideeën. Het is leuk om van elkaar te leren."

Wordt begeleid, samen met andere verenigingen, in het uitdenken en opzetten van ledenwerving.

Complete cursus SSDW :

  • Korte startsessie in september (online, datum nog ntb), m.n. gericht op uitleg e-learning
  • 19 oktober (online)
  • 21 november (online)
  • 20 januari (live) òf 18 januari (online)
  • 15 februari (online)

Met 12 deelnemers is de cursus 14 september van start gegaan.

Meer informatie 

KBZON: Cursus SSDW sept-feb  

BBM: Cursus SSDW sept-feb